Bodemonderzoek

Home > Inwoners > Bodemonderzoek

Bodemonderzoek

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Iedereen die een omgevingsvergunning aanvraagt voor een huis of een bedrijfspand kan te maken krijgen met het laten uitvoeren van een bodemonderzoek. Dit geldt ook als u bijvoorbeeld grote graafwerkzaamheden in de grond wil gaan verrichten.

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Wanneer bodemonderzoek?

U kunt op de volgende manieren te maken krijgen met bodemonderzoek:

  • bij de aanvraag van een omgevingsvergunning;
  • bij aan- of verkoop van grond, bij het aangaan of beĆ«indiging van erfpacht overeenkomsten of huurovereenkomsten;
  • wanneer u grond gaat verplaatsen;
  • wanneer u een onderzoeksbevel krijgt. Die kunt u krijgen als er gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat er bij u sprake is van een bodemverontreiniging.

Wie doet bodemonderzoek?

De eigenaar van de grond moet in de meeste gevallen het onderzoek zelf regelen. Bedrijven die bodemonderzoek doen staan bijvoorbeeld in de Gouden Gids bij het onderwerp bodemonderzoek of milieuonderzoek. Vraag vrijblijvend meerdere offertes op, want de prijzen kunnen verschillen. Let wel dat bedrijven die bodemonderzoek verrichten alleen werkzaamheden met betrekking tot de bodem mogen verrichten als zij daarvoor een erkenning in de vorm van een certificaat of accreditatie hebben.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

De kosten voor het beoordelen van een bodemonderzoek vindt u in de legesverordening.

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?