Bodemenergiesysteem, melding en vergunningaanvraag

Home > Inwoners > Bodemenergiesysteem, melding en vergunningaanvraag

Bodemenergiesysteem, melding en vergunningaanvraag

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Per 1 juli 2013 is het verplicht om de aanleg van een nieuw gesloten bodemenergiesysteem (warmtepomp, bodemwarmtewisselaar) te melden bij de gemeente. Voor een klein systeem geldt een meldingsplicht, voor een groot systeem (>70 kW) een vergunningplicht. Bestaande gesloten bodemenergiesystemen mogen vrijwillig gemeld worden.

Het gebruik van bodemenergie is een duurzame manier om een woning of pand te verwarmen en te koelen. Wanneer bodemenergiesystemen te dicht bij elkaar staan ontstaat er echter onderling negatieve beïnvloeding en wordt het rendement minder. Door nieuwe en bestaande systemen te melden worden deze beschermd tegen negatieve beïnvloeding.

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Het melden van een gesloten bodemenergiesysteem doet u bij het Omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl). U krijgt toegang tot het Omgevingsloket met uw DigiD.

Bedrijven en instellingen kunnen de melding doen via de Activiteitenbesluit Internet Module.

Bodemenergiesystemen

Meer informatie over bodemenergiesystemen staat op www.t-diel.nl/oars.

Een open in plaats van een gesloten bodemenergiesysteem?

Voor informatie over en het aanvragen van een vergunning voor een open bodemenergiesysteem kunt u terecht bij de Provincie Fryslân.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Het melden en een vergunningaanvraag doen kosten beide niets.

U vindt hier informatie over: "Wat ook van belang kan zijn"

Wat ook van belang kan zijn

Meer informatie en een folder vindt u op www.rwsleefomgeving.nl.

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?