Bladkorven

Home > Inwoners > Bladkorven

Bladkorven

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

De herfst begint alweer langzaam z'n intrede te doen. De eerste bladeren zijn al gevallen. Het is herfst.

Plaatsen bladcontainers

Evenals voorgaande jaren zal de gemeente als service naar de inwoners ook in 2019 op meerdere plaatsen binnen haar dorpen bladcontainers neerzetten. De containers worden in de week 41 (7-11 oktober) geplaatst. Momenteel zijn er geen mogelijkheden om de locaties van de bladcontainers uit te breiden.

We gaan ervan uit dat de bladcontainers gebruikt worden waarvoor de bedoeld zijn. De bladcontainers zijn niet bedoeld voor snoeihout of andere materialen. Snoeihout wordt namelijk anders verwerkt dan blad. Het scheiden brengt hogere kosten met zich mee. De gemeente zal zorgen dat de containers worden leeggehaald. De bladcontainers blijven staan tot er geen sprake meer is van overlast als gevolg van bladval.

Inzet veegauto

Bladafval op gemeentelijke grond wordt door de gemeente verwijderd door middel van de veegauto. De veegauto rijdt tijdens het herfstseizoen, op plekken waar veel bomen op gemeentegrond staan, wat vaker door de straat. De veegauto kunt u verwachten op vaste dagen in een dorp. Uiteraard kan de auto niet alle straten vegen maar zal vegen daar waar het meeste blad ligt. 

We merken dat inwoners vaak een handje willen helpen om de bladeren uit de straat te krijgen, bijvoorbeeld door de bladeren op een hoop te vegen. De veegwagen kan echter zo'n grote berg niet in een keer verwerken. Daarom een paar tips om het bladvegen zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen:

  • veeg de bladeren op straat
  • zorg dat de bladeren verspreid liggen en niet op een grote hoop
  • haal takken er uit, want die komen klem te zitten in de zuiger van de veegauto

Wanneer komt de veegauto?

  • Op maandag in Earnewâld, Garyp, Sumar en Burgum-west
  • Op dinsdag in de Trynwâlden
  • Op woensdag in Hurdegaryp
  • Op donderdag in Tytsjerk, Suwâld, Noardburgum, Jistrum en Eastermar
  • Op vrijdag in Burgum

We hopen hiermee de hinder en overlast zoveel mogelijk te beperken.

Overzicht locaties

De bladkorven staan op de hieronder genoemde plaatsen.

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

overzicht geplaatste bladkorven

Plaats

Straatnaam

Aantal

Aldtsjerk

Van Sminiaweg, hoek Jonkerspaed

1

Aldtsjerk

Van Sminiaweg, hoek Klaas Douweswei

1

Burgum

Burg. Panhuyslaan, tegenover nummer 11

1

Burgum

Burg. Steenhuizenlaan, tegenover nummer 74

1

Burgum

Burg. Van Sytzamalaan, hoek Burg. Steenhuizenlaan

1

Burgum

Johan Falkenastraat, hoek Harmen Sytstrasingel (nummer 8)

1

Burgum

Harmen Sytstrasingel, tegenover nummer 47 (halve bak!)

1

Burgum

Dr. B. Hornstrasingel, ter hoogte van de nummers 12, 30 en 46

3

Burgum

Iikmounewei, nummer 61, bij de Reinbôge

1

Burgum

J.D. de Vriesstraat, nummers 63, 33 en 13, halve bakken 

3

Burgum

Kolfbaan, nummers 51 en 74

2

Burgum

Kolfbaan, hoek Tussendijken

1

Burgum

Kwekersstrjitte, hoek Ds. Talmasingel 41

1

Burgum

Burg. B. Lohmanlaan, hoek Westersingel

1

Burgum

Molenweg, hoek Schoolstraat

1

Burgum

G.W. Navislaan, tegenover nummer 35

1

Burgum

Noordersingel, tegenover nummer 9

1

Burgum

Tjalling Haismastraat, tegenover nummers 2 en 4

1

Burgum

Tuorrebout, ter hoogte van Roggegers

1

Burgum

Ymkersstrjitte, hoek Klompmakkersstrjitte

1

Eastermar

Blauwhûskamp, tegenover nummer 9

1

Eastermar

B.R. Veltmanwei, hoek 't Hôf

1

Eastermar

Grote Hornstweg, tegenover voormalige school

1

Eastermar

't Hôf, tegenover nummer 78

1

Eastermar

Teije Tolstraat, tegenover nummer 60

1

Eastermar

Teije Tolstraat, naast glasbak in berm

1

Garyp

Brandsmaloane, tegenover nummer 15

1

Garyp

Ljippenstâl, nummer 37, op grasveldje

1

Gytsjerk

Dr. O. Postmastrjitte, naast nummer 25

1

Gytsjerk

Suderspaerlân, naast nummer 19

1

Hurdegaryp

Burg. Drijberweg, hoek Reitsmaweg

1

Hurdegaryp

Burg. Drijberweg, hoek Kobbeflecht

1

Hurdegaryp

Easteromwei, nummer 33

1

Hurdegaryp

Gaelekamp, bij de tennisbaan

1

Hurdegaryp

Koaikamp, nummer 18

1

Hurdegaryp

Kobbeflecht, tegenover nummer 120 (naast dokter Straat)

1

Hurdegaryp

Swagermanstraat, hoek Anth. Fokkerstraat)

1

Hurdegaryp

Van Helsdingenstraat, tegenover nummer 9 (overzijde van de straat)

1

Hurdegaryp

Vossenburcht (hoek Douwetille)

1

Mûnein

Mounewei, tegenover nummer 31

1

Noardburgum

S.K. Feitsmastraat, tegenover nummer 13

1

Oentsjerk

Douweloane, hoek De Dobbe

1

Oentsjerk

Heemstrasingel, tegenover nummer 14 en 16

1

Oentsjerk

Van Haersmasingel, tegenover nummer 66

1

Oentsjerk

Staniasingel, hoek Uniasingel, tegenover nummer 15

1

Ryptsjerk

Binnendijk, hoek Heermawei

1

Sumar

De Jister, tegenover nummer 19

1

Sumar

S.P. Hoekstraweg, tegenover nummer 36

1

Suwâld

Kerkbuurt, nabij nummers 36 en 59

2

Tytsjerk

Boskleane, naast nummer 45

1

Tytsjerk

Hanenburg, tegenover nummer 1

1