Bezwaar WOZ-beschikking/aanslag

Home > Inwoners > Bezwaar WOZ-beschikking/aanslag

Bezwaar WOZ-beschikking/aanslag

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Heeft u vragen over uw WOZ-beschikking/aanslag? Vul dan het online formulier in (dit was mogelijk tot 14 april 2020). Na ontvangst van het formulier wordt u binnen 10 werkdagen op de hoogte gesteld over het verdere verloop van het proces.

Een contactformulier is geen formeel bezwaarschrift. Het online formulier is bedoeld om uw vragen te beantwoorden en via een informele weg uw bezwaar te behandelen. Waar nodig passen wij de waarde aan. Komen we er niet uit? Dan kunt u alsnog een formeel bezwaarschrift indienen.

Formeel bezwaarschrift indienen

Bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? U kunt binnen zes weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking/aanslag digitaal bezwaar maken. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Een bezwaar tegen de waarde is automatisch ook een bezwaar tegen de aanslag onroerende zaakbelasting.

Digitaal bezwaar indienen

Formulier downloaden

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Het indienen van bezwaar is mogelijk vanaf 29 februari 2020. Er zijn verschillende manieren om een bezwaarschrift in te dienen:

  • U kunt digitaal een officieel bezwaarschrift indienen. Hiervoor heeft u DigiD nodig.
  • U kunt ook een formulier uitprinten en per post naar de gemeente versturen.
  • Of u schrijft zelf een brief. In dit bezwaarschrift moet het volgende staan: uw naam en adresgegevens, de datum waarop de brief is geschreven, waarom u bezwaar maakt en waarop u dit baseert en uw handtekening.

Iemand anders dient bezwaar in

Het kan zijn dat er iemand anders namens u bezwaar maakt. Indien dit het geval is, dient het bezwaarschrift van een door u ondertekende machtiging te worden voorzien.

Uitstel van betaling

Als u bezwaar maakt wordt er niet automatisch uitstel van betaling verleend. U moet nog steeds het bedrag op uw aanslag aan de gemeente betalen. Als uw bezwaar wordt goedgekeurd, krijgt u achteraf uw geld weer terug.