Attestatie de vita (internationaal bewijs van in leven zijn)

Home > Inwoners > Attestatie de vita (internationaal bewijs van in leven zijn)

Attestatie de vita (internationaal bewijs van in leven zijn)

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Het bewijs van in leven zijn is een schriftelijke verklaring dat een persoon in leven is. U kunt het bewijs van in leven zijn alleen krijgen bij de gemeente waar u ingeschreven staat. U kunt zelf het bewijs van in leven zijn aanvragen, of iemand machtigen om dit te doen.

Als u een verklaring van in leven zijn in het buitenland wilt gebruiken, heeft u een internationale verklaring van in leven zijn nodig. Deze internationale verklaring heet een Attestatie de Vita. Let op! Een internationale verklaring van in leven zijn kunt u alleen persoonlijk aan de balie aanvragen.

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Een Attestatie de Vita vraagt u persoonlijk aan bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 14 0511. U kunt het document direct mee naar huis nemen. Neem een geldig identiteitsbewijs mee. Als u de attestatie de vita aanvraagt voor een pensioenfonds, neemt u ook de brief van het pensioenfonds mee waarin hierom wordt gevraagd.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

€ 14,00 (2020: € 13,80)

Het bewijs van in leven zijn en een Attestatie de Vita zijn gratis als u aan kunt tonen dat u deze nodig heeft voor uw pensioen. Neem hiervoor uw pensioenbrief mee.