Afvalstoffenheffing

Home > Inwoners > Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

De gemeente haalt bij alle huishoudens het afval op. Voor het ophalen en het verwerken van dit afval betaalt u afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing is een algemene heffing. Dit betekent dat de heffing niet afhankelijk is van de hoeveelheid afval per huishouden.

De aanslag voor de afvalstoffenheffing ontvangt u aan het begin van het belastingjaar. Deze heffing wordt gecombineerd met de aanslag onroerende zaakbelasting en de aanslag rioolheffing.


Veelgestelde vragen afvalstoffenheffing


Waarom betaal ik afvalstoffenheffing?

De gemeente haalt bij alle huishoudens het afval op. Voor het ophalen en het verwerken van dit afval betaalt u afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing is een algemene heffing. Dit betekent dat de heffing niet afhankelijk is van de hoeveelheid afval per huishouden.

Wanneer krijg ik de aanslag in de brievenbus?

De aanslag voor de afvalstoffenheffing ontvangt u aan het begin van het belastingjaar. Deze heffing wordt gecombineerd met de aanslag onroerende zaakbelasting en de aanslag rioolheffing.

Waarom wordt de afvalstoffenheffing per 2020 verhoogd?

De afvalstoffenheffing is gebaseerd op de kosten die de gemeente maakt voor de inzameling en verwerking van afval voor alle inwoners. Onlangs hebben we besloten een nieuwe manier van inzamelen in te voeren. We willen onze inwoners op andere manieren stimuleren hun afval nog beter te scheiden. We halen dan bijvoorbeeld het bioafval vaker op dan het restafval vanaf 2021 en vanaf 2020 is de milieustraat al langer open. Verder plaatsen we komend jaar extra ondergrondse glas- en textielcontainers om afval nog beter te kunnen scheiden. Dit brengt hogere kosten met zich mee. Er is niet gekozen voor betalen per kilo.

Hoe is de afvalstoffenheffing opgebouwd? 

De heffing is gebaseerd op kosten die we maken voor de inzameling en verwerking van afval van onze inwoners. Het geld dat inwoners aan de gemeente betalen wordt besteed aan het ophalen en verwerken van het huishoudelijk afval.

Hoe is de verhoging van afvalstoffenheffing voor 2020 opgebouwd?

De verhoging van de afvalstoffenheffing is opgebouwd uit de volgende onderdelen. De kosten voor de uitvoering van het grondstoffenbeleidsplan €54,30; autonome kostenverhoging waaronder directe personeelskosten personeel en materiaalkosten voor verwerking van het afval €15,30; een bedrag om kwijtschelding voor mensen met een lager inkomen te kunnen betalen €5,40 en organisatiekosten €8,40, dit laatste is ieder jaar een vast percentage van de totale afvalstoffenheffing.

Wat als ik geen afval heb, moet ik dan wel afvalstoffenheffing betalen? 

U betaalt afvalstoffenheffing als u gebruiker bent van een zelfstandige woonruimte (bijv. als huurder of woningeigenaar die ook in de woning woont). Net als de rioolstoffenheffing is in ieder huishouden ook de afvalstoffenheffing verplicht.
 

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

In welke situatie blijft het aanslagbedrag gelijk?

Het aanslagbedrag wijzigt niet als u verhuist binnen de gemeente met uw gehele huishouden. De aanslag verhuist dan als het ware met u mee. Het tarief voor de afvalstoffenheffing is een vast bedrag per huishouden. Alleen de gezinssamenstelling is van invloed op de hoogte van het aanslagbedrag.

Wanneer wijzigt het aanslagbedrag?

Het aanslagbedrag kan wijzigen:

  • als u verhuist naar een andere gemeente
  • als u verhuist binnen de gemeente, omdat u gaat samenwonen
  • als uw gezinssamenstelling wijzigt
  • in geval van overlijden

Als één van bovenstaande situaties op u van toepassing is dan hoeft u niets te doen. De aanslag wordt automatisch aangepast.

Niet eens met de aanslag?

Lees hier meer over het maken van bezwaar tegen de aanslag.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

De gemeente maakt bij de afvalstoffenheffing onderscheid tussen eenpersoonshuishoudens (mensen die alleen wonen) en meerpersoonshuishoudens (stellen of gezinnen). 

Tarief afvalstoffenheffing 2020
Soort huishouding Tarief
Meerpersoons

283,20

Eenpersoons 198,00

U vindt hier informatie over: "Wat ook van belang kan zijn"

Wat ook van belang kan zijn

De verordening op de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing vindt u online.

Links