Afvalcontainers

Home > Inwoners > Afvalcontainers

Afvalcontainers

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Wat u moet weten

Vanaf 1 januari 2021 kunt u, wanneer u voldoet aan een aantal voorwaarden, tegen gereduceerd tarief een extra sortibak of een gratis sortibak in gebruik hebben. Vanaf 1 september 2020 kunt u deze extra sortibak aanvragen. Leest u daarvoor verder onder Wat u moet weten, onderaan deze pagina!

Container niet helemaal leeg?

In verband met bijvoorbeeld vorst kan materiaal onderin de bak blijven plakken. Ons advies is om een krant onderin te doen. Een klein stukje hout tussen het deksel voorkomt dat de klep dichtplakt.

Kapotte container?

Is een van uw containers kapot gegaan? Dan kunt u deze laten omwisselen voor een andere.

U kunt uw kapotte container digitaal aan ons melden. De oude container moet bereikbaar voor uw woning staan (bijvoorbeeld voor huis bij de voordeur of op de oprit), maar niet aan de weg. Zorg ervoor dat de container leeg of zo goed als leeg is. Deze moet namelijk door een medewerker handmatig getild worden.

Extra container?

Lees dan eerst deze 5 tips (opent in nieuw venster) voor meer ruimte in uw sortibak. Via de knop 'melden afvalcontainer' hierboven kunt u een extra biobak (groen) of sortibak (grijs) aanvragen. Container bij nieuwbouwwoning?

Via de knop 'melden afvalcontainer' hierboven kunt u een container aanvragen voor bij uw nieuwe woning. De aanvraag kunt u alleen indienen als u ingeschreven staat op het adres van de nieuwe woning. 

Een kaart aan uw container?

Er wordt gekeken of afval goed gescheiden wordt. De kaart die aan uw container hangt, laat zien hoe u met uw afval omgaat. Adressen die een gele kaart ontvangen worden geregistreerd. 

Uitleg kaarten

  • Groene kaart: als er geen afval in de container wordt aangetroffen dat er niet in hoort
  • Blauwe kaart: advies over een bepaald soort afval
  • Gele kaart: als advies niet opgevolgd wordt en meerdere afvalstoffen worden aangetroffen
  • Rode kaart: na een blauwe en gele kaart volgt een rode kaart waarbij de container niet geleegd zal worden.

Container voor bedrijven

De gemeente verstrekt geen grijze/groene containers aan bedrijven! Hiervoor moet u een ander bedrijf inschakelen. 

Melden afvalcontainer

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Vanaf 1 januari 2021 kunt u, wanneer u voldoet aan een aantal voorwaarden, tegen gereduceerd tarief een extra sortibak of een gratis sortibak in gebruik hebben. Vanaf 1 september 2020 kunt u deze extra sortibak telefonisch aanvragen.

Voldoet u niet aan de onderstaande voorwaarden dan kunt u tevens een sortibak aanvragen, echter tegen het reguliere tarief.

Achtergrondinformatie

Op 19 september 2019 is het grondstoffenbeleidsplan vastgesteld. Met Frequentie Gestuurd Scheiden gaan we aan de slag met de Van Afval naar Grondstof (VANG) doelstellingen. ‘Frequentie Gestuurd scheiden’ gaat uit van het stimuleren van betere scheiding door aanpassing in de afvalkalender met een volume prikkel. We halen vanaf 1 januari 2021 het restafval 1 keer in de 3 weken op en de container met bioafval wordt in de periode van vanaf 1 maart tot 1 november wekelijks geleegd.

Het college wil onder voorwaarden maatwerk kunnen bieden voor huishoudens die niet uit komen met de driewekelijkse inzameling van het restafval per 1 januari 2021.

U komt in aanmerking voor een extra sortibak tegen gereduceerd tarief (€ 75,-- per jaar):

  • wanneer u een huishouden heeft vanaf 6 personen
  • wanneer u een huishouden heeft vanaf 5 personen waarvan één of meer kinderen in de luiers zit.

U komt in aanmerking voor een gratis extra sortibak:

  • wanneer u een huishouden heeft waarbij op basis van medische argumentatie (bijvoorbeeld stomazakjes/incontinentiemateriaal) sprake is van extra huishoudelijk afval.

U heeft al een extra sortibak:

  • wanneer u in 2020 al een extra sortibak in gebruik heeft kunt u, wanneer u aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, vanaf 1 september 2020 een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor het gereduceerd tarief (€ 75,-- per jaar).
U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Ieder huishouden in de gemeente betaalt afvalstoffenheffing. Uit de afvalstoffenheffing worden alle inzamelkosten voor het huishoudelijke afval betaald. Een betere afvalscheiding en minder afval hebben direct invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing!

Prijs extra particuliere container 2020

  • Sortibak (grijs): € 150,- per jaar
  • Biobak (groen): € 21,50 per jaar

Prijzen inclusief BTW, nota eind van het jaar, berekening per hele maand.

U vindt hier informatie over: "-"

-

Een container kan vanaf de eerstvolgende dinsdag omgewisseld worden voor een andere. Bij drukte kan dit een dag later worden. Aanmelden van een kapotte container is mogelijk tot elke maandag 15.00 uur.