Afval, oud papier

Home > Inwoners > Afval, oud papier

Afval, oud papier

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

In verband met de aangescherpte corona maatregelen lukt het niet om in alle dorpen de inzameling van oud papier en karton (OPK) op de gebruikelijke manier in te zamelen.

Staat uw dorp er niet bij? Dan kunt u ervan uitgaan dat de inzameling doorgaat op de datum zoals is aangegeven op de afvalkalender.

Wilt u uw papier zelf wegbrengen? U kunt het papier gratis inleveren op de milieustraat.

Dorp Opmerking
Oentsjerk

Vanaf donderdag 29 oktober 2020 kan het oud papier elke donderdag van 's ochtends vroeg tot 19.00 uur worden gebracht in de container op het parkeerterrein bij de sportvelden (van Haersmasingel)

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Heeft u vragen of wilt u wat melden over het ophalen van het oud papier? Neem dan contact op met de contactpersoon van het betreffende dorp.

Dorp Contactpersoon Telefoonnummer
Aldtsjerk  W. Annema 06 - 10 60 54 58
Burgum M. Veenstra (OPA) 0511 - 46 23 82 / 06 - 52 84 87 26
S. Postma (Wetterwille) 0511 - 46 48 66 / 06 - 83 54 04 63
Earnewâld J. de Haan 0511 - 53 95 44 / 06 - 23 54 42 05
Eastermar W. Hogendorp 06 - 25 04 18 31
Feanwâldsterwâl  S. de Haan 06 - 41 57 34 32
Garyp F. Koornstra 06 - 24 61 97 23
Gytsjerk A. Kieft (CBS Ichthusschool) 06 - 27 50 08 55
mevr. A. de Jong (OBS Thrimwaldaschool) 06 - 13 77 70 83
Hurdegaryp/Feanwâldsterwal S. de Haan 06 - 41 57 34 32
Jistrum E. Terpstra 06 - 30 65 82 72
Mûnein/Readtsjerk J. Geerdink 06 - 10 59 86 93
Noardburgum E. Homan (De Klimstien) 06 - 28 32 80 86 
G. Venema (PKN) 0511 - 47 77 04 / 06 - 50 27 84 73 
Oentsjerk J. Holwerda (OBS De Opstap) 06 - 22 20 31 72
A. van der Veen (CBS De Paadwizer) 06 - 13 71 51 71
Ryptsjerk E. Helder 0511 - 46 92 09
Sumar B. van der Vliet 0511 - 52 12 18
Suwâld S.J. Algra 0511 - 43 17 80
Tytsjerk A. Landman 06 - 20 00 62 38
U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Het inleveren is gratis.