Afval, oud papier

Home > Inwoners > Afval, oud papier

Afval, oud papier

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

In ieder dorp zijn scholen, verenigingen en/of kerken actief met de inzameling van oud papier. Op uw afvalkalender leest u de ophaaldag. U kunt oud papier ook inleveren bij de milieustraat in Burgum. 

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Heeft u vragen of wilt u wat melden over het ophalen van het oud papier? Neem dan contact op met de contactpersoon van het betreffende dorp.

Dorp Contactpersoon Telefoonnummer
Aldtsjerk  G. van Nimwegen 058-2560998 / 06-5063 0988
Burgum M. Veenstra (OPA) 0511-462 382 / 06-5284 8726
S. Postma (Wetterwille) 0511-464 866 / 06-8354 0463
Earnewâld J. de Haan 0511-539544
Eastermar W. Hogendorp 0512-472429
Feanwâldsterwâl  S. de Haan 06-41573432
Garyp S. Veenje 0511-521516
Gytsjerk A. Kieft (CBS Ichthusschool) 06-2750 0855
mevr. A. de Jong (OBS Thrimwaldaschool) 06-1377 7083
Hurdegaryp/Feanwâldsterwal S. de Haan 06-41573432
Jistrum E. Terpstra 06-30658272
Mûnein/Readtsjerk S. Stoker 06-4642 3324
Noardburgum E. Homan (OBS 'It Oerstek / Vrouwenver.'Nim it sa it is') 06 - 28328086 
G. Venema (PKN) 0511-477704 / 06 - 50278473 
Oentsjerk G. Klijn (OBS De Opstap) 06 - 52381776
A. van der Veen (CBS De Paadwizer) 06 - 13715171
Ryptsjerk R. Tolsma 0511 - 431904
Sumar N. Dijkstra 06-41973362
Suwâld T. Kooy 0511-482 451 / 06-2549 6956
Tytsjerk R. Martens 06 - 29800180
U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Het inleveren is gratis.

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?