Afvalinzameling 2021: Veelgestelde vragen

Home > Inwoners > Afvalinzameling 2021: Veelgestelde vragen

Afvalinzameling 2021: Veelgestelde vragen

Waarom is de inzamelfrequentie van de sortibak veranderd? Is het een bezuiniging?

De nieuwe inzamelfrequentie is geen bezuiniging. Uit scheidingsproeven blijkt dat veel etensresten, groente, fruit en tuinafval, oud papier, textiel, glas, klein chemisch afval en elektrische apparaten onterecht in de sortibak (grijze container) verdwijnen. Deze grondstoffen kunnen niet worden nagescheiden voor hergebruik omdat dit technische niet mogelijk is of omdat bijvoorbeeld papier en textiel vervuild raakt. Grondstoffen die verdwijnen in de sortibak komen dan bij het restafval en worden verbrand. In september 2019 heeft de raad het grondstoffenbeleidsplan vastgesteld. Het plan is erop gericht de landelijke milieudoelstellingen VANG (Van Afval Naar Grondstof) te volgen. Dit betekent dat het doel is om in 2025 de hoeveelheid huishoudelijk restafval van de huidige 131 kg naar 30 kg per inwoner per jaar terug te brengen en 90% van het afval te scheiden. De gemeenteraad heeft ervoor gekozen om door middel van deze 'volumeprikkel' te werken aan het beter scheiden van afval. Meer over het grondstoffenbeleidsplan en het hele plan vindt u hier.

Meer uitleg over de afvalstoffenheffing kunt u hier vinden

Ik kom niet uit met mijn sortibak 1 keer in de 3 weken 

Kijk voor tips op Bijlf uw Sortibak de Baas.

Waarom heb ik geen extra container voor mijn plastic verpakkingsafval? 

De plastics, metalen en drankkartons (PMD’s) worden door Omrin uit het afval gescheiden. Meer hierover kunt u zien in een filmpje op de website van Omrin.
 
In onze gemeente worden plastics, metalen en drankenkartons nagescheiden omdat is gebleken dat het voor inwoners moeilijk is om plastic zó te scheiden, dat het herbruikbaar is. Er komt dan te veel ander afval tussen het plastic, waardoor volledige vrachten worden afgekeurd en verbrand moeten worden. De kwaliteitseisen voor gerecycled plastic zijn streng en de sorteermachine zorgt voor de vereiste goede scheiding.  

Dit betekent dat uw sortibak misschien eerder vol zit nu de frequentie veranderd is en van u vraagt om anders om te gaan met afval. Het is een bewuste keuze om mensen te bewegen hun afval, wat niet in de sortibak hoort, te scheiden zodat in de sortibak alleen nog afval zit wat er in hoort. Kijk voor tips op Bijlf uw Sortibak de Baas.

Bestaat er een speciale regeling voor grote gezinnen? 

Wanneer uw huishouden uit 6 personen of meer bestaat of uw huishouden bestaat uit 5 personen waarvan één of meer kinderen in de luiers zit kunt u, tegen gereduceerd tarief, een extra sortibak aanvragen. Kijk voor meer informatie op Afvalcontainers.

Kan ik mijn plastic verpakkingsafval ook apart inleveren? 

U kunt bij de milieustraat ook zakken huishoudelijk afval inleveren die niet in de sortibak passen. Vanaf 1 januari tot 1 juli 2021 kan dit gratis, vanaf 1 juli betaalt u hiervoor een vast tarief. 

Ik heb een extra zak restafval, mag ik die bij mijn sortibak plaatsen op de inzameldag? 

Nee, zakken met afval niet naast of op de sortibak maar IN de sortibak. Losse zakken veroorzaken zwerfafval en ongedierte.  Wanneer u een extra zak met restafval heeft kunt u deze naar de milieustraat brengen. U kunt bij de milieustraat ook zakken huishoudelijk afval inleveren die niet in de sortibak passen. Vanaf 1 januari tot 1 juli 2021 kan dit gratis, vanaf 1 juli betaalt u hiervoor een vast tarief. Kijk voor actuele tarieven op Afval

Wat als ik, na het toepassen van alle tips, nog steeds te weinig ruimte heb in mijn sortibak?  

Heeft u na het toepassen van deze 5 tips alsnog te weinig ruimte? Door de coronacrisis bent u mogelijk meer thuis en heeft u soms meer huishoudelijk afval. Daarom kunt u bij de milieustraat ook zakken huishoudelijk afval inleveren die niet in de sortibak passen. Vanaf 1 januari tot 1 juli 2021 kan dit gratis, vanaf 1 juli betaalt u hiervoor een vast tarief. In sommige gevallen komt u in aanmerking voor een extra container. Ga naar Afvalcontainers om te lezen wat de voorwaarden zijn. 

Kan ik hulp krijgen van de gemeente om meer ruimte in mijn sortibak te krijgen?

Om u nog meer van dienst te zijn, staat een afvalcoach voor u klaar. Onze afvalcoach geeft u op maat informatie, tips en advies hoe u uw afval gemakkelijker en efficiënter kan scheiden, maar ook hoe u er zelf voor kunt zorgen dat u uw de hoeveelheid afval verminderd.
Heeft u bijvoorbeeld moeite om uw sortibak de baas te blijven, ondanks het proberen van de tips? Dan kijkt onze Afvalcoach samen met u op welke manier u meer ruimte in uw sortibak kunt krijgen. De Afvalcoach kan u dan helpen en adviseren over afvalscheiding. Vul onderaan deze pagina het formulier in om in contact te komen met één van onze afvalcoaches.

Wat als ongewenst iemand anders afval in mijn container stopt? 

Het is erg vervelend wanneer anderen afval in uw sorti- of biobak doen. U kunt in eerste instantie zelf de persoon hierop aanspreken wanneer u weet wie afval in uw container dumpt. Weet u niet wie dit doet dan kunt u uw container alleen aanbieden wanneer deze vol is, of de container zo laat mogelijk aanbieden op de inzameldag. 

Wat zijn de voordelen van afval scheiden? 

Afval dat niet gescheiden wordt, wordt bijna allemaal verbrand. Dit is slecht voor het milieu en levert geen (her)bruikbare grondstoffen op. In 2019 werd gemiddeld 131kg restafval per inwoner in Tytsjerksteradiel aangeboden. Momenteel gaat dus een gedeelte van ons huishoudelijk afval nog naar de verbrandingsoven. In ons huishoudelijk afval zitten nog veel (her)bruikbare grondstoffen zoals plastic verpakkingen, blik (metaalverpakkingen), drankenkartons, etensresten, textiel, glas en papier. 

Wat gebeurt er met mijn afval als ik het goed scheid? 

Wanneer afval goed gescheiden wordt kan het optimaal worden ingezet als nieuwe grondstof en hoeft er minder afval verbrand te worden.  

Wat gebeurt er met mijn afval wanneer ik dit niet goed scheid? 

Het niet goed scheiden van afval betekent vervuilde afvalstromen. De kwaliteit van het afval is dan niet goed genoeg voor hergebruik. Helaas moet het dan verbrand worden.  

Waarom is het zo belangrijk dat afval soort bij soort gescheiden wordt? 

Wanneer afval soort bij soort gescheiden wordt is de kwaliteit van het afval hoogwaardig zodat het kan worden hergebruikt. Dit voorkomt dat afval verbrand moet worden. Met het goed scheiden van afval draag je dus bij aan een beter milieu!  

Afvalstoffenheffing

Heeft u vragen over de afvalstoffenheffing? Ook hiervoor hebben we veelgestelde vragen en antwoorden voor u op een rijtje gezet.


Staat uw vraag hier niet bij?

Stel uw vraag via dit formulier. We nemen dan persoonlijk contact met u op.