Adviesraad Wmo

Home > Inwoners > Adviesraad Wmo

Adviesraad Wmo

De Adviesraad Wmo is een onafhankelijk adviesorgaan. Zij wordt betrokken bij voornemens, plannen en beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze volgt zij kritisch. Ook toetst de adviesraad de manier waarop het beleid wordt uitgevoerd; gaat het in de praktijk zoals het de bedoeling was? De adviesraad geeft het college gevraagd en ongevraagd advies over de Wmo en het beleid.

Vergaderingen van de adviesraad zijn openbaar en worden aangekondigd in de Actief en in de nieuwsberichten op de website. U bent van harte welkom bij deze vergaderingen, deze zijn openbaar.

De Adviesraad Wmo heeft een eigen website: www.adviesraadwmotdiel.nl. Op deze website vindt u onder andere informatie over de Adviesraad Wmo en de vergaderingen.

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?