Aanpassingen groen in de gemeente

Home > Inwoners > Aanpassingen groen in de gemeente

Aanpassingen groen in de gemeente

In 2011 heeft de gemeenteraad besloten te bezuinigen op het groenonderhoud. Om deze bezuinigingsdoelstelling te halen wordt een deel van de heestervakken in de gemeente omgevormd tot gazon.

Ook een gedeelte van het bestaand gazon en enkele heestervakken worden omgevormd naar zogenaamd extensief gras. Dit extensief gras ziet eruit zoals het gras in de bermen. Op deze manier worden de onderhoudskosten voor het groen vanaf 2013 aanzienlijk verlaagd.

Beheer heestervakken

Heestervakken zijn arbeidsintensief en daardoor duur in het onderhoud. Snoeien, wieden en schoffelen zijn terugkerende werkzaamheden.

Gazons

De gazons worden wekelijks gemaaid. Het maaisel wordt verkleind en blijft liggen. Het onderhoud is hierdoor een stuk goedkoper als dat van de heestervakken.

Extensief gras

Extensief gras is gras dat maar twee keer per jaar gemaaid wordt. Het maaisel wordt afgevoerd. Hierdoor krijgen diverse plantensoorten een kans zich te ontwikkelen. Hierdoor zijn meer bloemen in te zien. We realiseren ons terdege dat niet iedereen deze manier van beheer zal waarderen. De bezuinigingen dwingen ons echter deze keuzes te maken.

Digitale kaarten

Per dorp is een kaartje beschikbaar. De heestervakken die omgevormd worden naar gazon zijn in rood aangegeven. De heestervakken of gazons die veranderen in extensief gras zijn in donkergroen aangegeven. U kunt inzoomen op de kaartjes voor een beter overzicht.

U vindt de kaarten onderaan deze pagina. Ze liggen ook ter inzage bij balie Bouwen en Wonen in het gemeentehuis.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan even contact op met de gemeente, tel. 14 0511.

Documenten: