De Alde Feanen is een mooi en veelzijdig gebied met bijzondere laagveen natuur. Binnen de gebiedsontwikkeling Alde Feanen werken we aan maatregelen om deze natuur te versterken, maar ook om mensen nog meer van het gebied te laten genieten. De werkzaamheden van de eerste en tweede module zijn inmiddels afgerond.

We nodigen u uit voor de inloopbijeenkomst op woensdag 1 juni 2022. We starten de avond om 18.40 uur met een presentatie. Tijdens deze presentatie, die tot 19.00 uur duurt, vertellen we u meer over de ontwikkelingen van de derde module. Op de informatiemarkt kunt u de conceptplannen van de vierde module bekijken. En we staan stil bij de aanvullende plannen die dankzij een bijdrage van de Regio Deal Zuidoost Friesland kunnen worden uitgevoerd. Tijdens tafelgesprekken kunt u uw ideeën en suggesties met ons delen. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Datum: woensdag 1 juni
Tijd: 18.30 – 20.30 uur
Locatie: Hotel Princenhof, Piet Miedemaweg 15, Earnewâld (zaal begane grond, direct links na de hoofdingang)

Heeft u vragen over de inloopbijeenkomst? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de provincie Fryslân. Dat kan via e-mail: provincie@fryslan.frl of via de telefoon: 058 - 292 59 25.