Op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kunt u inzage krijgen in gemeentelijke stukken en dossiers. U kunt informatie opvragen door een brief te sturen aan:

College van burgemeester en wethouders 
Postbus 3 
9250 AA Burgum.

Hoe werkt het?

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het inzien van bepaalde documenten van de overheid. De wet garandeert de mogelijkheid voor burgers om documenten over een bestuurlijke aangelegenheid bij een bestuursorgaan (bijvoorbeeld een ministerie, provincie of gemeente) op te vragen. Regelmatig gebruiken journalisten deze wet om informatie op te vragen.

Persoonlijke beleidsopvattingen, privacygevoelige informatie zoals strafbladen en stukken die concurrentiegevoelige informatie van bedrijven bevatten, zijn uitgesloten van de mogelijkheid om ze met een Wob-verzoek in te zien. Op persoonsgegevens en privacygevoelige gegevens van natuurlijke personen geldt de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Alle informatie over de Wob vindt u op de website van Rijksoverheid.