Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit voor de Hjerstmoeting op dinsdag 15 november. U bent welkom van 20.00 tot 22.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in Landgoed Stania State in Oentsjerk. 

We ontmoeten u graag onder het genot van een hapje en drankje. Alle inwoners en vertegenwoordigers van (sport)verenigingen, dorpsbelangen, bedrijven en organisaties zijn welkom. 
 

Graach oant sjen! 

Namens de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders, 
Jeroen Gebben, burgemeester

Hjerstmoeting