Per 1 januari wordt er geen (paarden)mest meer geaccepteerd en dus ingenomen op het composteerterrein u dient uw mest te (laten) afvoeren naar een erkende verwerker. De reden hiervoor is dat de locatie niet meer vergund is voor het accepteren en opslaan van mest op het composteerterrein. Dit komt omdat we geen CMC composteerproces op de locatie uitvoeren, maar alleen traditionele compost maken.

De Fumo heeft halverwege dit jaar controle gedaan en heeft aangegeven dat de gemeente moet stoppen met deze activiteit. Helaas betekent dit voor u dat u de mest niet meer kunt komen brengen. Daarnaast valt paardenmest niet onder huishoudelijk afval en valt dit niet onder wettelijke taak van de gemeente om de mest in te zamelen of te accepteren. In de vaststelling van de gemeentelijke begroting van 12 november jl. is het stopzetten van deze activiteit ook besloten door de raad van gemeente Tytsjerksteradiel en is een bezuiniging gerealiseerd. 

Per 1 januari zult u uw paardenmest door een erkende verwerker moeten laten afvoeren. Daarnaast dient u zich bewust te zijn dat er wet- en regelgeving is voor het opslaan en afvoeren van paardenmest. Wij adviseren u hierin te verdiepen en de regelgeving na te leven. Een erkende verwerker kunt u bijvoorbeeld via het internet opzoeken en vinden. Onderstaand hebben we voor u de wet- en regelgeving op een rijtje gezet.

Wet- en regelgeving 

Wij nemen aan dat u hobbymatig paarden houdt. In dat geval zijn de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Wet milieubeheer niet op u van toepassing. Wanneer u een opslagvoorziening heeft voor het opslaan van meer dan 10 m3 mest, bent u in ieder geval meldingsplichtig in het kader van het Activiteitenbesluit en daarmee niet meer als hobbymatig aan te merken. Ziet u hiervoor ook de volgende link: https://www.horses.nl/articles/adv-opslag-paardenmest/(externe link).

In onze Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is onder Afdeling 6, artikel 4:21 leest u aan welke voorwaarden u dient te voldoen wanneer u (paarden)mest wilt opslaan.  

Relevant nieuws