Column burgemeester Jeroen Gebben 

Als alles grauw en duister lijkt,

blijf dan zoeken naar het licht.

Het is er, voor wie heel goed kijkt,

soms juist alleen met de ogen dicht.


We sluiten een bewogen en wellicht zelfs grauw en duister jaar af. Een jaar met veel stress, angst en onzekerheid. Zo was er nog een corona lockdown. Werden we geconfronteerd met de verschrikkingen van een oorlog in de Oekraïne. En ontstond er een vluchtelingenstroom. Als gevolg van deze oorlog stegen de prijzen van brandstof, energie en voedsel enorm. Daarnaast was er in ons eigen land een stevig debat over natuur en stikstof, wat resulteerde in boerenprotesten en omgekeerde vlaggen aan huizen en langs wegen.

Net als iedereen worstel ik met de vraag hoe om te gaan met de zorg en onvrede die er heerst. Het antwoord is niet eenvoudig en de oplossing ligt bij ons allemaal. De lokale overheid heeft daarin natuurlijk een belangrijke rol. Uit gesprekken met verschillende mensen, maatschappelijke instellingen, kerken en boeren zijn mij ook lichtpuntjes opgevallen. Naast harde en scherpe discussies is er ook ruimte voor warmte en verbondenheid.  

Terugkijkend op het jaar – soms met mijn ogen dicht – heb ik de nodige lichtpuntjes gezien. Het was hartverwarmend om te zien hoe gastvrij onze gemeente is als het gaat over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Bij mensen thuis, in de Ikker, Berchhiem, de pastorie in Hurdegaryp, camping de Klaborij en de Klinze. Voor mij een treffend voorbeeld van hoe onze mienskip licht kan geven aan anderen. Dit zien we ook bij de voedselbank, Stichting Present, kerken en dorpshuizen; allen hebben ze op hun eigen manier aandacht voor mensen in nood. Ook de nieuwe raad en het nieuwe college van burgemeester en wethouders wil verbinding met de lokale samenleving. Dit is vastgelegd in het raadsprogramma, waar alle partijen zich aan verbinden.

‘Geef licht!’ is wat mij betreft een passend thema voor deze kerst. Pas goed op elkaar, heb het gesprek en kijk naar elkaar om. Ik wens u allen een goed en gezegend 2023 toe.