Vanaf januari dit jaar haalt de gemeente Tytsjerksteradiel één keer per drie weken het huisvuil op. Dit heeft geleid tot fors minder afval per huishouden in de eerste negen maanden van dit jaar in vergelijking met de periode vorig jaar. Ook vergeleken met andere Friese gemeenten doet Tytsjerksteradiel het goed. Vooral het goed scheiden van het afval door de inwoners heeft gezorgd voor dit goede resultaat.

Bij bijna alle huishoudens gaat het goed; het afval wordt beter gescheiden. In de eerste negen maanden van 2021 is er 16% minder afval opgehaald. Het ingezamelde GFT-afval is met 23% toegenomen. Een groot deel van het afval, zoals etensresten en tuinafval wordt nu goed gescheiden in de biobak. Ook papier en karton, verpakkingsglas en groot huishoudelijk afval wordt beter gescheiden. “Het succes van deze maatregel is geheel te danken aan onze inwoners,” zegt wethouder Andries Bouwman. “Het was in het begin misschien even wennen voor de meeste mensen, maar ik ben heel trots op dit resultaat!”  

Verdwijnen papieren afvalkalender 

Om te besparen op het gebruik van papier, zal de gemeente voor 2022 geen papieren afvalkalender meer huis-aan-huis verspreiden. Alle informatie over afvalinzameling en afvalscheiding is te vinden in de Afvalapp, zoals de afvalkalender en een handige scheidingswijzer. De afvalkalender is wel te downloaden via de website van de gemeente. Ook kunnen inwoners bellen met de gemeente wanneer ze een papieren afvalkalender willen ontvangen. 

Extra huisvuil ook komend jaar gratis naar de milieustraat 

Een beperkt aantal inwoners geeft aan nog steeds niet uit te komen met de ruimte in de sortibak. Zij kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om huishoudelijk afval gratis naar de milieustraat in Burgum te brengen. Sinds de zomer merken we dat ook dit aan het afnemen is. Tenslotte is er ook nog de mogelijkheid een extra sortibak aan te vragen. Veel minder huishoudens dan vooraf ingeschat maken hier gebruik van.  

 
VANG doelstellingen 

In september 2019 heeft de gemeenteraad het Grondstoffenbeleidsplan 2020-2025 vastgesteld. Een belangrijke maatregel hierbij is het frequentie gestuurd scheiden, dat per 1 januari 2021 inging. Deze maatregel moet de gemeente helpen bij het realiseren van de VANG doelstellingen; maximaal 30 kg restafval per inwoner dat nog wat verbrand wordt. VANG staat voor Van Afval Naar Grondstof, met uiteindelijke doel geen afval meer. 

Alle informatie over afval en afval-scheidt-tips staan op de website van de gemeente (www.t-diel.nl/afval en de Omrin Afvalapp).