Culturele organisaties in Tytsjerksteradiel die schade hebben geleden door de maatregelen rond het coronavirus, krijgen de mogelijkheid om subsidie bij de gemeente aan te vragen. Het gaat om schade die is ontstaan in de periode van 15 maart tot en met 31 december 2020. ‘Troch de coronakrisis binne in protte aktiviteiten ôfrûne jier net trochgien, de kulturele organisaasjes misse ynkomsten of ha ekstra kosten makke,’ zegt wethouder Tytsy Willemsma. ‘Kultuer is tige wichtich foar de mienskip, dêrom stypje wy ús lokale kultuer en kinne se tekoarten kompensearje.’ Tytsjerksteradiel heeft van het Rijk middelen ontvangen ter compensatie van gemaakte kosten of gederfde inkomsten door corona.

Subsidie aanvragen

Voor schade die is ontstaan in de periode van 15 maart tot en met 31 december 2020 kan tot en met 15 maart 2021 subsidie worden aangevraagd. Meer informatie over de subsidieregeling en de aanvraagformulieren zijn te vinden op deze pagina. Hier staan ook voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie.

Relevant nieuws