Dinsdag 9 november is de verkeerscampagne van de seniorenraad van de gemeente Tytsjerksterdiel gestart met een verkeersquiz. Wethouder Andries Bouwman en de voorzitter van de seniorenraad Wytse Douma streden tegen elkaar. Voor de verkeerscampagne hebben de seniorenraad en Verkeersschool Nico Lykelema een flyer ontwikkeld met voorbeelden van verkeerssituaties. Voorbeelden als de verkeerssituaties op het Sminiaplein en de Markt in Burgum. Bij het ophalen en/of verlengen van een rijbewijs krijgen senioren de flyer mee. Daarnaast gaan leden van de seniorenraad lezingen geven in de dorpen en zijn er video’s over verkeersituaties op de website van de seniorenraad te vinden.

Veranderingen in het verkeer

Door de komst van de Centrale As is er in de dorpen en kernen van de gemeente Tytsjerksteradiel behoorlijk wat veranderd. Vertrouwde wegen zijn aangepast en in veel situaties is sprake van gedeelde ruimtes voor fietsers en voetgangers. Fietsers en voetgangers maken een groter deel uit van de verkeerssituatie. Maar hoe zit het ook alweer met bijvoorbeeld de voorrangsregels? Daarom is de seniorenraad van de gemeente Tytsjerksteradiel gestart met een verkeerscampagne gericht op senioren.

Nico Lykelema (midden) overhandigt aan Andries Bouwman (links) en Wytse Douma (rechts) een symbolisch rijbewijs.
Nico Lykelema (midden) overhandigt aan beide winnaars van de verkeersquiz wethouder Andries Bouwman (links) en voorzitter van de seniorenraad Wytse Douma (rechts) een symbolisch rijbewijs.