De gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen werken samen aan een duurzame toekomst voor u en hebben daarvoor met uw inbreng in 2021 een Duurzaamheidsagenda vastgesteld.

We werken inmiddels hard aan het aanpassen van de gevolgen van klimaatverandering, de energietransitie, de transitie naar een circulaire economie, biodiversiteit en duurzame mobiliteit. Dit kunnen wij als gemeenten niet alleen. Daarvoor hebben wij, net als destijds bij het opstellen van de Duurzaamheidsagenda, uw hulp nodig!

Daarom zijn wij op zoek naar Enerzjike meitinkers; inwoners die kritisch met ons meedenken en meedoen.

Mei inoar trochpakke

De kosten van energie stijgen hard. De gevolgen van opwarming van de aarde gaan sneller dan verwacht. De afvalberg wordt steeds groter. Als we nu doorpakken, kunnen we hier samen iets aan doen.

Duorsum oparbeidzje

De omslag naar een duurzame samenleving is groot en kunnen we alleen samen doen. Als gemeenten willen wij u natuurlijk liever niet verplichten om maatregelen te nemen. Maar hoe krijgen we het dan voor elkaar? U mag ons vertellen hoe we dit kunnen aanpakken. Wij zoeken een groep Enerzjike meitinkers (50 mensen) die in ieder geval twee keer per jaar met ons in gesprek gaat over de projecten die wij uitvoeren en op willen gaan pakken. Waarbij u alle ruimte krijgt om kritisch mee te denken en uw ideeën aan ons mee te geven. Deze samenwerking leidt tot duurzame oplossingen. Wij zoeken een gevarieerde groep mensen, van alle leeftijden, uit alle hoeken van onze gemeenten, wonend in huur- én in koopwoningen. Doet u mee?

Waarom meedoen?

  • Bijdragen aan een duurzame samenleving, gemeente én je eigen leefomgeving
  • Nieuwe mensen ontmoeten en samen werken aan een gezamenlijk doel
  • Iets nieuws leren

Hoeveel tijd kost het?

  • 2 bijeenkomsten per jaar, indien nodig vaker
  • bijwonen trainingen en de voorbereiding daarop

Wat bieden wij?

  • Onkostenvergoeding
  • Trainingen die inspireren en leiden tot een verbreding van uw kennis op het gebied van Duurzaamheid
  • Een stem in de Duurzame ontwikkeling van de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen

Meer informatie

Wilt u meer informatie voordat u zich aanmeldt als Enerzjike meitinker? Stuur dan een mail naar duorsum@t-diel.nl.

Aanmelden

Wilt u als Enerzjike meitinker meedenken en doen aan een duurzaam Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen? Meld u dan aan via onderstaande knop.

Aanmelden als Enerzjike meitinker!

Bent u ondernemer in onze gemeente? Dan nodigen wij u ook uit om met ons mee te denken (ook als u als ondernemer niet in onze gemeente woont). Meld u dan aan via onderstaande knop.

Aanmelden ondernemer als Enerzjike meitinker!