Is uw organisatie een dorps- of buurthhuis, een MFA of MFC, een jeugdhonk, een structureel gesubsidieerde cultuurinstelling, cultuurvereniging of sportvereniging zonder winstoogmerk? Dan kunt u subsidie aanvragen als uw organisatie:

  • een energienadeel heeft, en
  • zijn activiteiten richt op de gemeente en haar inwoners, en
  • hiervoor binnen de gemeente een gebouw in eigendom of erfpacht heeft, dan wel een vergelijkbaar recht heeft of huurt.

U kunt tot 1 december 2023 de subsidie aanvragen. Omdat gebleken is dat het aanleveren van de gevraagde stukken veel tijd vraagt van de organisaties, worden de aanvragen die vóór 15 december 2023 aangeleverd zijn in behandeling genomen.

Lees de volledige subsidieregeling op Officielebekendmakingen.nl(externe link).