Op vrijdag 17 maart huldigde burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel de vinder van het eerste ljipaai (kievitsei) uit de gemeente, Eelke Kooi uit Suwâld. Hij vond het ei in een eigen weiland aan de Aldemiede in zijn woonplaats.

Het was een zonnige middag en Kooi was aan het werk op het land. “Ik seach safolle ljippen fleanen, ik tocht: noch mar even een slachje oer it fjild. En doe seach ik dêr in nêst lizzen mei ien ljipaai.” De heer Kooi (73) is al ruim zestig jaar boer en fanatiek nazorger aan de Aldemiede en vond in zijn leven wel vaker een ljipaai, maar nog niet eerder een eerste exemplaar.

Vrijdagmiddag was er kleine ceremonie aan de rand van het weiland aan de Aldemiede. Eelke Kooi ontving uit handen van burgemeester Jeroen Gebben het vindersloon van 15 euro, een oorkonde en een mooie attentie.