• Wil je weten of je in aanmerking komt voor een regeling?
  • Wil je weten bij wie je moet zijn als je ergens vragen over hebt?
  • Wil je je energiekosten verlagen?

Wij helpen je graag met al je vragen over werk, scholing, schulden, energie besparen en andere onderwerpen.

Informatieochtend vanuit de gemeente

Eens per 2 maanden wordt op dinsdag in Glinstra State in Burgum vanuit de gemeente een informatieochtend georganiseerd. Hier worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Voorlichting Energiezaken (Gas/Electra): Welke maatregelen kun je treffen op gebied van energiebesparing?
  • Voorlichting minimaregelingen: Krijg jij al alle minimaregelingen waar je recht op hebt?
  • Wie doet wat binnen de gemeente: Bij wie kun je terecht voor uitkeringsvragen?

Ondersteuning op gebied van werk, scholing, schulden of op mentaal vlak zit voor je klaar. Zien we je in Glinstra State, Freerk Bosgraafstraat 18 in Burgum bij de Ynrin, de Hûskeamer?

Wanneer?

  • dinsdag 2 mei van 09:30 – 12.00 uur
  • dinsdag 4 juli van 09:30 – 12.00 uur
  • dinsdag 5 september van 09:30 – 12.00 uur
  • dinsdag 7 november van 09:30 – 12.00 uur

Je vindt de ingang aan de achterzijde bij de parkeerplaats. Direct bij binnenkomst staat aangegeven in welke zaal je terecht kunt voor deze voorlichtingsbijeenkomst. Heb je nog vragen? Bel of mail dan naar: participatietd@t-diel.nl of bel met 14 0511.

Meer over de Ynrin

Verder ben je elke dinsdagochtend welkom in het Hûskeamerkafee van Glinstra State van 09:30 – 12:00 uur. Deze Ynrin is een open inloop, waar niets hoeft en alles kan. Op deze momenten kun je zo binnenlopen, gewoon voor de gezelligheid, een boek te lenen, krant te lezen of om een vraag te stellen.