Ondanks eerdere steunmaatregelen zijn niet voor alle huishoudens de financiële problemen opgelost. Daarom heeft de regering de regeling TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) in het leven geroepen om huishoudens te ondersteunen bij noodzakelijke kosten voor wonen.

De TONK is een vorm van bijzondere bijstand en de gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze regeling.

Veel mensen hebben door de corona-crisis minder of geen inkomen. Mensen zijn hun baan kwijtgeraakt of werken minder. Zelfstandigen kunnen geen gebruik maken van de TOZO omdat hun partner nog inkomen heeft. Hierdoor kunnen zij in problemen komen met het betalen van de noodzakelijke kosten van wonen, zoals huur, hypotheekrente, water, elektriciteit en gas. Voor deze mensen is er nu de TONK.

De gemeente is bezig met de voorbereidingen voor deze regeling. We verwachten dat de aanvraag voor de TONK-tegemoetkoming vanaf half maart 2021 gedaan kan worden. De regeling geldt tot 1 juli 2021 en kan met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 worden aangevraagd. Meer informatie over de TONK kunt u lezen op: www.rijksoverheid.nl/tonk

Wij informeren u via de gebruikelijke kanalen wanneer het mogelijk is om de TONK aan te vragen en wat de regels zijn om hiervoor in aanmerking te komen.

Relevant nieuws