Ondertekening intentieverklaring lokale coalitie Kansrijke Start 

Een kansrijke start voor zoveel mogelijk kinderen gaat ons allemaal aan: de kinderen zelf, hun ouders, zorgprofessionals, de overheid, de samenleving. Daarom hebben verloskundigen- en kraamzorgorganisaties, jeugdgezondheidszorg en de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel de handen ineengeslagen om ieder kind de best mogelijke start mee te geven. Maandag 27 september ondertekenden de lokale partners de intentieverklaring ‘lokale coalitie Kansrijke Start’. Hiermee onderschrijven ze het belang en de urgentie van het ontwikkelen van het hele traject van ondersteuning aan ouders vóór, tijdens en na de zwangerschap.

De eerste 1.000 dagen zijn cruciaal

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1.000 dagen van een kind zijn hierin cruciaal. De lokale partners willen onder andere dat meer ouders in een kwetsbare situatie goed voorbereid met hun zwangerschap starten en dat meer aanstaande ouders in een kwetsbare situatie eerder de juiste hulp op het juiste moment krijgen.

Landelijk actieprogramma

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het Landelijke Actieprogramma Kansrijke Start opgezet. Rijk, gemeenten, belangenorganisaties, beroepsgroepen, zorgverzekeraars en kennisinstituten bundelen de krachten door het opzetten van lokale coalities die ketenafspraken maken met alle organisaties die een rol spelen bij de geboorte.