150 wethouders Jeugd uit gemeenten in heel Nederland sturen premier Rutte en het demissionair kabinet binnenkort een brandbrief. Aanleiding: de grote gevolgen die de aanhoudende COVID-19-pandemie heeft op de jeugd. Ook wethouders Andries Bouwman en Margreet Jonker van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen ondertekenden de brief.

De wethouders doen de oproep samen met jeugd, deskundigen, hulpverleners en raadsleden. Concreet vragen zij het kabinet om binnen vier maanden een actiegericht deltaplan jeugd te presenteren, zodat de jeugd weer perspectief krijgt. Er zijn meer signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling en er is een zorgelijke toename van het aantal zelfmoordpogingen onder jongeren. De jeugd voelt nu al bijna een jaar de belemmering in hun jonge leven, hun welzijn, groei en ontwikkeling. ‘Er wordt veel flexibiliteit van de jeugd gevraagd, terwijl ook zij te maken hebben met complexe problemen als eenzaamheid, depressiviteit en agressiviteit,’ zegt wethouder Margreet Jonker van Achtkarspelen. ‘Met de groeiende hulpkreten van kinderen die buiten beeld raken van scholen en hulpverlening, wordt de urgentie om op te treden steeds groter. We moeten nú iets doen.’

Verantwoordelijkheid van gemeenten

Het zijn de gemeenten die sinds 2015 verantwoordelijk zijn voor jeugdhulp. Gemeenten kregen daarom ook extra geld van het Rijk om jeugd tijdens de pandemie te ondersteunen. Dat is echter niet voldoende. Gemeenten nemen hun verantwoordelijkheid, maar kunnen dit niet alleen. Landelijke aandacht is nodig. ‘Ook de jongeren in Tytsjerksteradiel hebben het zwaar. Wij willen hen daar waar het kan samen met KeARN en de scholen ondersteunen. Graag ga ik met de jongeren in gesprek om uit te vinden waar ze mee worstelen en wat ze nodig hebben. Gelukkig gebeuren er al hele goede dingen voor de jongeren in onze gemeente zoals bij het stationnetje van KeARN. Het is van groot belang om de jongeren nu een helpende hand toe te steken’, aldus wethouder Andries Bouwman van Tytsjerksteradiel.

Taskforce en concrete voorstellen

De ondertekenende partijen vragen het Kabinet om, samen met gemeenten, jongeren, deskundigen en hulpverleners, een taskforce in te richten en een actiegericht deltaplan jeugd te presenteren. Én te financieren, met net zoveel urgentie als de economische steunpakketten. Zodat er binnen vier maanden in alle regio’s van Nederland concrete voorstellen zijn waarmee de jeugd kansrijk, veilig en gezond kan en achterstanden kunnen worden hersteld.

Relevant nieuws