Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij negen verkeersbesluiten heeft genomen om parkeerplaatsen aan te wijzen als laadpunt voor elektrische voertuigen.

Het gaat om verkeersbesluiten voor het aanwijzen van parkeerplaatsen als laadpunt voor de volgende locaties:

  • nabij de Prins Bernhardstraat 1a te Burgum
  • op het Ds. J. Kooiplein te Burgum
  • nabij de Lauermanstraat 16a te Burgum
  • nabij De Horst 11 te Hurdegaryp
  • nabij de Van Cronenburgweg 1 te Noardburgum
  • nabij de Van Haersmasingel 6 te Oentsjerk
  • nabij de Ds. Noordmansstraat 24 te Sumar
  • nabij de Pastorijelannen 15 te Sumar
  • bij de Ljippenstâl te Garyp

Deze 9 verkeersbesluiten liggen ter inzage in het gemeentehuis te Burgum en kunnen daar worden ingezien. Maak daarvoor een afspraak via telefoonnummer 14 0511.
Voor inhoudelijke vragen over de genomen verkeersbesluiten kunt u contact opnemen met de heer J. Meirink ook via telefoonnummer 14 0511.

Bent u het niet eens met een verkeersbesluit, dan kunt u hiertegen bezwaar aantekenen en indien nodig een voorlopige voorziening vragen. In de besluiten staat aangegeven hoe u dit kunt doen.