Bij het terrein vlak buiten Aldtsjerk waar 23 nieuwe woningen komen ondertekenden Jelle Coen Bijlsma (Jelle Bijlsma BV) en wethouder Gelbrig Hoekstra de realisatieovereenkomst voor de uitvoering van het plan. Het burgerinitiatief Aldtsjerk Foarút is al meer dan 10 jaar bezig met woningbouw, recreatiewoningen en een groot meer bij Aldtsjerk.

Aldtsjerk Foarút is een burgerinitiatief dat zich sterk maakt voor de toekomst van het dorp. Centraal staat het uitbreidingsplan voor 23 woningen. Het gaat hierbij om 10 starterswoningen, 10 vrijstaande woningen en 3 woon-/werklocaties. Verder komt er een groot meer en zijn er plannen voor 7 recreatiewoningen. “Met dit initiatief kunnen we als inwoners van Aldtsjerk ervoor zorgen dat ons dorp leefbaar blijft. Er komen nieuwe huizen voor onze inwoners en ook de recreatieve mogelijkheden worden verder vergroot”, aldus Westerhof, secretaris Aldtsjerk Foarút.
 

Voorbereidingen

Nu de realisatieovereenkomst getekend is, kan worden begonnen met het voorbereiden van het bestemmingsplan en de ontgrondingsvergunning. Als de procedures volgens planning verlopen, kan er in 2023 begonnen worden met de bouw van de woningen en de aanleg van het recreatiemeer. “Ik heb heel veel respect voor de mensen van Aldtsjerk Foarút! Er zijn nu partijen betrokken, die ervoor kunnen zorgen dat de plannen werkelijkheid kunnen worden. Deze realisatieovereenkomst legt de afspraken duidelijk vast en is een belangrijke stap!”, aldus wethouder Hoekstra. De gemeente Tytsjerksteradiel streeft met haar woningbouwprogrammering naar leefbare kernen. Hierin heeft de gemeente een faciliterende rol.
 

Ontwikkeling en verkoop 

Het Grond-, Weg- en Waterbouwbedrijf Jelle Bijlsma BV uit Gytsjerk is verantwoordelijk voor de planontwikkeling, zandwinning, het klaarmaken van de bouwkavels en de inrichting van de openbare ruimte. Aldtsjerk Foarút gaat de bouwkavels voor starters verkopen. Meer informatie: www.aldtsjerkfoarut.nl(externe link)

Aldtsjerk foarút
Jelle Bijlsma, Wethouder Gelbrig Hoekstra en Han Westerhof, Jolt Andela en Hester de Haan (bestuur van Aldtsjerk Foarút)