In verband met de aangescherpte corona maatregelen lukt het niet om in alle dorpen de inzameling van oud papier en karton (OPK) op de gebruikelijke manier in te zamelen.

Staat uw dorp niet in het overzicht hieronder? Dan kunt u ervan uitgaan dat de inzameling doorgaat op de datum zoals is aangegeven op de afvalkalender.

Wilt u uw papier zelf wegbrengen? U kunt het papier gratis inleveren bij de milieustraat.

Dorp Opmerking
Gytsjerk

Het OPK kan op 9/10 juli worden gebracht naar de containers tegenover de ijsbaan.

Vanaf 27/28 augustus wordt het papier weer aan huis opgehaald.

Oentsjerk Het OPK kan tot en met 29 juli iedere donderdag van 's ochtends vroeg tot 19.00 uur worden gebracht naar de container op het parkeerterrein bij de sportvelden (van Haersmasingel). Vanaf 26 augustus 2021 wordt het papier weer aan huis opgehaald.


Heeft u vragen of wilt u wat melden over het ophalen van het oud papier? Neem dan contact op met de contactpersoon van het betreffende dorp.

Dorp Contactpersoon Telefoonnummer
Aldtsjerk  W. Annema 06 - 10 60 54 58
Burgum M. Veenstra (OPA) 0511 - 46 23 82 / 06 - 52 84 87 26
S. Postma (Wetterwille) 0511 - 46 48 66 / 06 - 83 54 04 63
Earnewâld J. de Haan 0511 - 53 95 44 / 06 - 23 54 42 05
Eastermar W. Hogendorp 06 - 25 04 18 31
Feanwâldsterwâl  S. de Haan 06 - 41 57 34 32
Garyp F. Koornstra 06 - 24 61 97 23
Gytsjerk A. Kieft (CBS Ichthusschool) 06 - 27 50 08 55
mevr. A. de Jong (OBS Thrimwaldaschool) 06 - 13 77 70 83
Hurdegaryp/Feanwâldsterwal S. de Haan 06 - 41 57 34 32
Jistrum E. Terpstra 06 - 30 65 82 72
Mûnein/Readtsjerk J. Geerdink 06 - 10 59 86 93
Noardburgum E. Homan (De Klimstien) 06 - 28 32 80 86 
H. Sikkema (VV Noordbergum) 06 - 48 97 43 77 
Oentsjerk J. Holwerda (OBS De Opstap) 06 - 22 20 31 72
A. van der Veen (CBS De Paadwizer) 06 - 13 71 51 71
Ryptsjerk E. Helder 0511 - 46 92 09
Sumar B. van der Vliet 0511 - 52 12 18
Suwâld S.J. Algra 0511 - 43 17 80
Tytsjerk A. Landman 06 - 20 00 62 38

Wat kost het?

Het inleveren is gratis.