Inwoners van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel kunnen zich vanaf vandaag aanmelden als Enerzjike Meitinkers. Op deze manier willen de gemeenten de inwoners meer betrekken bij de projecten uit de Duurzaamheidsagenda en Warmtevisie.

Enerzjike Meitinkers is een groep inwoners die de wethouders en medewerkers van de gemeenten adviseert. Ook kunnen ze ideeën inbrengen over hoe projecten uit te voeren. Vooral bij projecten die direct van invloed zijn op de leefsituatie van inwoners, zoals bij de Warmtevisie. “Veel van onze duurzame plannen hebben direct effect op onze inwoners. Door hen te vragen om mee te denken en te doen, kunnen we betere besluiten nemen”, aldus wethouder Margreet Jonker.
 

Duorsum oparbeidzje

De Enerzjike Meitinkers komen minimaal twee keer per jaar bijeen. Als sparringpartner van de gemeenten kunnen zij adviseren over de manier waarop en het tempo waarin de gemeenten uitvoering geven aan de Duurzaamheidsagenda en Warmtevisie. “De omslag naar een duurzame samenleving is groot en kunnen we alleen samen doen”, zegt wethouder Andries Bouwman. “Wij vragen onze inwoners hoe we dit kunnen aanpakken. Deze samenwerking leidt tot duurzame oplossingen”. De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel werken samen aan een duurzame toekomst. De koers hiervoor is uiteengezet in de gezamenlijke Duurzaamheidsagenda; Duorsum oparbeidzje.
 

Meitinke

Beide gemeenten nodigen inwoners uit om zich aan te melden voor deze burgergroep. De groep moet een afspiegeling zijn van de mienskip, zodat iedereen zich gehoord voelt. De leden kunnen hun mening geven over duurzame thema’s en problemen aankaarten. De gemeenten raadplegen de groep of vragen om advies. De inbreng van de Enerzjike Meitinkers wordt betrokken in de besluitvorming over het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, de energietransitie, de transitie naar een circulaire economie, biodiversiteit en duurzame mobiliteit.

Meitinke? Meld u aan