Op maandag 26 april bezocht burgemeester Jeroen Gebben ’s ochtends alle acht gedecoreerden persoonlijk om ze te verrassen met de mededeling dat ze door de Koning zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens zijn bezoek, aan de voordeur, nodigde hij de decorandi uit voor een ceremonie in de raadzaal in Burgum. Daar kregen de genodigden in twee groepen van vier personen hun lintje.

De volgende (oorspronkelijke) inwoners van de gemeente Tytsjerksteradiel zijn benoemd:

Aaltje Frieda Hofstra-Veenstra (61) uit Burgum, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Voor mevrouw Hofstra-Veenstra is één ding heel belangrijk: plezier beleven in het leven. En als mensen dat zelf niet kunnen, door bijvoorbeeld een handicap of beperking, helpt zij daarbij. Al in de jaren ’80 werd Aaltje Frieda Hofstra-Veenstra vrijwilliger bij de Speelotheek in Burgum. Daar bepaalde ze mede de koers van de speelotheek en stond ze klaar tijdens openingstijden. Dat is al prachtig werk, maar de meeste complimenten verdient ze voor al haar vrijwilligerswerk in de zorg. Mevrouw Hofstra-Veenstra zorgde niet alleen voor haar moeder na een beroerte, maar ook voor drie meervoudig gehandicapte mensen. En ook hier had ze niet alleen aandacht voor de fysieke verzorging, maar ook het mentale aspect. Aaltje Frieda Hofstra-Veenstra maakte er met haar cliënten een feestje van als zij bij haar, of zij bij hen was. Een groot geschenk: niet alleen voor de cliënten, maar ook voor de ouders en verzorgers die daardoor tijd voor zichzelf hadden.

Deze liefde voor de medemens uit zich ook in de maandelijkse bezoeken aan de repetitie-avonden van Pandoer, een muziekgroep van cultuurcentrum “De Wâldsang” voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze avonden bezoekt mevrouw Hofstra-Veenstra al jaren samen met een groepje meervoudig gehandicapte mensen. En ook de dagen van een bewoner van Talant in Stiens maakt Aaltje Frieda Hofstra-Veenstra een stuk beter. Samen gaan ze zwemmen, wandelen of koffiedrinken met een gebakje.

Tot slot staat Aaltje Frieda Hofstra-Veenstra ook bij de Protestantse Gemeente Burgum bekend als de vrijwilliger die nét even dat stapje extra zet. Naast het vervullen van haar diensten organiseert ze mede een boottocht en zet ze zich jaarlijks in voor de kerstpakkettenactie. Ook is ze het eerste aanspreekpunt in een aantal wijken als diaken (met name voor trouw- en rouwdiensten) en helpt ze bij het organiseren van wijkactiviteiten in een nog groter aantal wijken. Verder brengt ze nog het kerkblad rond in haar eigen wijk. Mevrouw Hofstra-Veenstra wordt dan ook niet zonder reden een hartverwarmend kerkenraadslid genoemd.

Harm Egbert van der Veen (72) uit Noardburgum, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Zo’n 45 jaar geleden kwam meneer Van der Veen in Noardburgum wonen en sindsdien is hij uitgegroeid tot een gewaardeerd lid van de dorpsgemeenschap. Als bestuurslid van verschillende instanties behartigt of behartigde hij de belangen van dorp en gemeente. De kennis en kunde die hij door de jaren heen heeft opgedaan, weet hij iedere keer zo in te zetten dat de gemeenschap er wat aan heeft.

In het najaar van 2020 heeft meneer Van der Veen zijn tweede termijn als bestuurslid van Dorpsbelang Noardburgum afgerond. De laatste zes jaar was hij voorzitter van dit bestuur. Ook in de jaren ‘80/jaren ’90 was meneer al een termijn secretaris van het dorpsbelang. En al die jaren heeft hij veel vrijwilligerswerk gedaan voor het dorp.

Zo ook voor de Protestantse Gemeente van Noardburgum. Hiervoor is Harm Egbert van der Veen onder andere wijkouderling, voorzitter én vicevoorzitter geweest. Ook nu vervult hij nog allerlei vrijwilligersactiviteiten. Volgens het bestuur van de kerk staat altijd meneer klaar om te helpen, niets is hem te veel. Zijn motto “laten we samen even kijken wat ik kan betekenen”, zal niemand in het dorp nog vergeten.

Ook woonzorglocatie Toutenburg, die mensen met het syndroom van Korsakov en ouderen met psychiatrische problemen opvangt, waardeert het vrijwilligerswerk dat meneer Van der Veen daar uitvoert. Enkele uren per week is hij gastheer in het Boschhuis waar bewoners en bezoekers elkaar kunnen treffen. Meneer is de sfeermaker en zorgt ervoor dat bezoekers zich gezien, gewaardeerd en welkom voelen.

De volleybalvereniging noemt meneer Van der Veen ook een gewaardeerd erelid. Als secretaris en trainer staat hij al jaren klaar voor de vereniging.   

Tot slot is Harm Egbert van der Veen voorzitter van gemengd koor de Lofstem. Vanuit zijn functie bereidt hij vergaderingen voor en leidt deze. Deze functie vervult hij al vanaf 2012 naar volle tevredenheid van bestuur en leden van het koor.

Jacob Stegenga (72) uit Aldtsjerk, Lid in de Orde van Oranje Nassau
Bescheiden als hij is, ziet meneer Stegenga zelf niet altijd in hoe waardevol hij is voor de gemeenschap van Âldtsjerk. Allereerst is daar de kerk van het dorp. 25 jaar lang heeft meneer twee keer per week het uur- en slagwerk van de klok in de kerktoren opgewonden. Daarnaast zette hij op feestdagen en bij andere gelegenheden de vlag op de kerktoren en was hij jaren koster, samen met zijn vrouw Joekje. Een taak die niet gelijk opvalt als het goed gebeurt, maar wel heel belangrijk is.

Ten tweede is Jacob Stegenga jaren actief geweest als commissielid van diverse feestcommissies in de jaren ’80 en ’90. Feesten in een dorp zijn van grote waarde voor de saamhorigheid.

Dorpshuis “Oerein” stond niet meer zo fier “Oerein” als meneer Stegenga er niet was geweest. Hij woont aan het dorpshuis vast en omdat meneer al jaren bekend staat als een betrokken dorpsgenoot, heeft hij ook een sleutel. In principe is die sleutel voor als er iets aan de hand is in het dorpshuis. Maar meneer doet veel meer dan dat. Hij zet de container bij de weg, opent en sluit het dorpshuis wanneer de vaste gebruikers binnen zijn geweest en ruimt de boel, samen met zijn vrouw, op. Daarnaast veegt hij het plein aan als er een uitvaart plaatsvindt en is hij degene die (samen met een dorpsgenoot) de blauwe regen snoeit, de eikels van het dak haalt en het terras schoonmaakt. Als het vriest strooit hij het pad naar het dorpshuis toe, om te voorkomen dat iemand uitglijdt. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de grote verbouwing van het dorpshuis in 2012. Meneer Stegenga was de verbinder tussen aannemers, installateurs en andere vrijwilligers en natuurlijk zorgde hij voor het eten en drinken. Het mogen dan wel allemaal relatief kleine taken zijn, maar ze zijn simpelweg onmisbaar. Hij denkt om zijn dorpsgenoten zonder daar een tweede keer bij stil te staan.

Dat Jacob Stegenga zijn hart op de goede plek zit bewijst zich opnieuw door de motorroutes die hij tot vorig jaar organiseerde voor de Âldtsjerker motorclub. Van te voren stippelde meneer Stegenga de route uit en reed hem een paar keer. Ook dit deed hij weer volledig belangeloos. En dat siert hem, vindt ook de motorclub. Ze noemen hem een verbinder met een gave om alle mensen tot elkaar te brengen.

Echtpaar Johannes de Graaf (80) en Minke de Graaf – Kloosterman (78) uit Garyp, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Zowel samen, als los van elkaar voert echtpaar de Graaf – Kloosterman al jaren vrijwilligerswerk uit. Meneer De Graaf is een gewaardeerde vrijwilliger van de belastingservice van het CNV. Ieder jaar vult hij de belastingaangifte van veel leden in. Volgens het CNV kent meneer De Graaf zijn  klantgerichtheid geen grenzen.

Bij begrafenisvereniging “de Eendracht”, die uit solidariteit hulp verleent bij de uitvaart van mensen uit de directe woonomgeving, was Johannes de Graaf jarenlang penningmeester en ledenadministrateur. Vanuit deze functies was hij de spil van de vereniging. Op zijn eigen rustige, aimabele wijze onderhield hij de contacten met alle 1400 leden.

Daarnaast was meneer De Graaf penningmeester van zwembad “it Baeijersplak”. Mede dankzij zijn inzet is het zwembad nog steeds financieel gezond en daar zijn zij hem erg dankbaar voor.

Verder is Johannes de Graaf lange tijd een actief en betrokken gemeentelid van Protestantse Gemeente Garyp geweest. Hij was lid van de commissie van beheer, de diaken van de Gereformeerde kerk en bezorgt  tot op heden liturgieën bij gemeenteleden met een kerkradio. De gemeente vindt dat hij zijn taken met veel inzet en toewijding oppakt en opgepakt heeft.

En dan nog zijn liefde voor de natuur. Vanaf de oprichting van de Vogelwacht besteedt meneer De Graaf elk vrij uurtje aan de nazorg van weidevogelnesten en 41 jaar later doet hij dat nog steeds. Door zijn inzet en prettige manier van communiceren is hij uitgegroeid tot een icoon op (weide)vogelgebied in Garyp en omstreken. Van 2000 tot 2019 zat Johannes de Graaf in het bestuur van de Vogelwacht en in de laatste jaren verrichtte hij ook de taken van een penningmeester. Nog steeds ondersteunt hij het bestuur met zijn specifieke kennis. Meneer De Graaf wordt gezien als een voorbeeld voor de vereniging en zijn bestuursperiode roept nog lang dierbare herinneringen op.

En niet alleen meneer de Graaf, maar ook zijn vrouw is van onschatbare waarde voor de samenleving. Het is te zien dat Minke de Graaf-Kloosterman iets heeft met goede doelen. Ze zet zich er tomeloos voor in: KWF Kankerbestrijding, de hartstichting, het Beatrix Spierfonds, allen konden ze op haar rekenen. Voor alle drie de doelen zat ze in het collecteteam. Voor KWF was ze zelfs wijkhoofd van het collecteteam Tytsjerksteradiel en ook deed mevrouw bestuurswerk voor de organisatie. Voor de hartstichting was ze naast collectant ook nog coördinator. Dankzij haar jarenlange inzet hebben de doelen veel geld opgehaald voor onderzoek naar de verschillende ziekten.

Naast de vrijwillige werkzaamheden voor de goede doelen was mevrouw De Graaf - Kloosterman ook bestuurslid en penningmeester van NCVB/Passage, dat inmiddels niet meer bestaat.

Verder kon de Christelijk Gemengde zangvereniging Zingt Gode Lof te Garyp op haar rekenen. Dit keer als sopraan, trouw lid van het koor en bestuurslid.

En net als haar man, was ook Minke de Graaf – Kloosterman een zeer betrokken en actief lid van Protestantse Gemeente Garyp. Zo is ze diaken geweest en is ze tot op heden bezoekdame bij de gemeenteleden in haar wijk. Deze taak vervult ze volgens de kerk met grote betrokkenheid.

Ook samen doet het echtpaar al jaren prachtig werk voor de gemeenschap. Zo staan ze bekend als het echtpaar waar men op kan rekenen als ze hulp nodig hebben, zowel gevraagd als ongevraagd. Verschillende hulpbehoevende en zieke mensen vonden onder hun vleugels steun. Echtpaar De Graaf-Kloosterman helpt deze mensen op verschillende vlakken: qua administratie, vervoer, visite voorbereiden, het regelen van formaliteiten, het tuinonderhoud, een verhuizing. Zonder op de voorgrond te willen treden staan ze altijd klaar met raad en daad voor familie, vrienden, kennissen en het dorp. 

Johannes Bosma (64) uit Oentsjerk, Lid van de Orde van Oranje Nassau

Hoe meer men zich inzet, hoe meer kennis en ervaring men opdoet. Dit was ook bij Johannes Bosma het geval. Kennis en ervaring die hij vervolgens in ander vrijwilligerswerk weer inzette. Vooral sport en cultuur lijkt meneer Bosma erg belangrijk te vinden. Zo stond hij aan de wieg van Stichting Wielerpromotie Trynwâlden die als doel heeft om de wielersport te promoten door het organiseren van jaarlijkse evenementen. Gedurende 17 jaar was meneer Bosma secretaris en heeft hij zich met veel energie ingezet voor het organiseren van evenementen.

Ook was Johannes Bosma voorzitter van het jeugdbestuur van TTBC, een samenwerkingsverband tussen zaterdagvereniging CVV Trynwâldster Boys en zondagvereniging VV Trynwâlden. Deze periode viel samen met de complete samensmelting van de jeugdafdelingen van de verenigingen. Enorm veel werk, waarvan meneer Bosma veel op zijn schouders genomen heeft. Bij dit soort processen heb je iemand nodig die weet te verbinden. Een kwaliteit die meneer Bosma ook heeft. Daarnaast is Johannes Bosma ook voorzitter geweest van kaatsvereniging K.V. Trynwâlden.

Naast sport, ligt ook cultuur in meneer Bosma zijn straatje. Zo organiseerde hij jarenlang het dorpsfeest van Oentsjerk, samen met drie andere vrijwilligers. Voor een groot deel van zijn lidmaatschap was hij voorzitter. Maar ook het regelen van vergunningen, het boeken van bands en de sponsorwerving nam hij op zich.

Stichting Cultureel Trynwâlden is opgericht door Johannes Bosma, waarna hij ook daar voorzitter van werd. Eén van de taken van deze stichting was het organiseren van Night of the Music in de sporthal De Hege Wâlden van Oentsjerk. Ieder jaar zorgde meneer Bosma weer voor genoeg sponsoren. Niet een gemakkelijke klus, maar wel een waar hij altijd in slaagde.

Sport en cultuur combineren kon Johannes Bosma ook. Sporthal De Hege Wâlden had een invalidenlift nodig en daar moest geld voor opgehaald worden. Meneer Bosma zag gelijk kansen en organiseerde samen met andere vrijwilligers een benefietconcert, sponsorloop, kerstconcert én avond in de sport waar iedereen mee kon zingen en spelen. Met succes!

Na al die jaren is meneer Bosma nog altijd betrokken bij het dorp. Waar hij nodig is, daar is hij.

Johannes Bosma wordt beschreven als een sociaal en maatschappelijk betrokken persoon.

Marinus Koopman (74) uit Gytsjerk, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Waarom stoppen na je pensioen als je zoveel liefde voor het vak kent? Zo dacht ook Marinus Koopman. Tot 2007 werkte hij als chef-molenaar voor Koopmans Meel en stuurde hij de productie van het malen van graan aan. Na zijn pensioenleeftijd bleef meneer Koopman om als projectleider nog tal van werkzaamheden op te pakken, waaronder het overbrengen van specifieke kennis aan jonge medewerkers. Het vak van molenaar is nergens in Nederland via regulier onderwijs te volgen. Daarom neemt Marinus Koopman deze taak op zich. Werkgever Koopmans heeft nog nooit eerder iemand zoals meneer Koopman ontmoet.

Marinus Koopman zijn liefde voor het vak overstijgt alle grenzen. Zo’n tien jaar stond hij als vrijwillige senior expert ingeschreven bij PUM. PUM is een door de Nederlandse werkgeversorganisatie (VNO-NCW) opgerichte hulporganisatie, met als doel om armoede te bestrijden en de sociale economie op een duurzame manier te ontwikkelen. PUM streeft hiernaar door het aanbieden van deskundige steun aan lokale ondernemingen, door postactieve specialisten uit het Nederlandse bedrijfsleven, senior experts genoemd. Meneer Koopman was een van die senior experts. Tussen 2010 en 2019 heeft hij maar liefst achttien missies voor PUM uitgevoerd. Per missie bracht hij zo’n 2 tot 3 weken door in het land om de ondernemers daar de kneepjes van het vak te leren. Daarmee heeft hij een ontzettend waardevolle bijdrage geleverd aan duurzame armoedebestrijding. Vanwege zijn leeftijd moest Marinus Koopman inschrijving voor PUM stoppen, toch maakt hij nog weleens reizen als er persoonlijk naar hem gevraagd wordt.

Ook voor Agripool was Marinus Koopman vrijwilliger. Agripool koppelt kennis en ervaring van landbouwdeskundigen aan adviesopdrachten in Afrika, Azië en Latijn-Amerika. Als landbouwdeskundige is hij elf keer naar Ethiopië en Kenia afgereisd, waarbij hij technisch en managementadvies gaf aan een meelfabriek. Door meneer Koopman konden bedrijven in die landen groeien.

Maar ook in Nederland zet Marinus Koopman zich in voor hulpbehoevende mensen. Zo is hij coördinator bij Stichting Present. Deze stichting slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en anderen die daardoor geholpen kunnen worden. Ze zetten vrijwilligers in de eigen woonplaats in voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.

Tot slot is meneer Koopman lid van de commissie van advies van de Bethelkerk in Leeuwarden. De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van het voorbereiden en uitvoeren van een verbouwing van de kerk. Meneer Koopman heeft zich in deze periode intensief ingezet als voorbereider, projectleider en coach. Zowel tijdens de voorbereiding als tijdens de verbouwing zelf. Hij is een voorbeeld in houding, gedrag en verdienste voor de kerk.

Ria Fennema (52) uit Kenia, verblijft in Franeker, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Al jaren zet Ria Fennema zich in Kenia in voor kwetsbare kinderen. Ze is manager en oprichter van de NGO Blessed Generation Children’s Centre Kenya. Onder deze stichting vallen drie instellingen: de middelbare school ‘Blessed Generation Ruiru’ en de weeshuizen en tevens basisscholen ‘Blessed Generation Malindi’ en ‘Blessed Generation Nyamira’.

In 2001 nam ze de leiding van het toenmalige weeshuis in Ruiri over en haar man Fester Medendorp volgde in 2004. Sindsdien bouwen ze daar samen aan een mooi leven. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor ongeveer 800 Keniaanse kinderen.

Een mooie toekomst voor Keniaanse kinderen begint met onderwijs. Daarom maakte Ria Fennema binnen haar stichting  van de weeshuizen, ook deels basisscholen en een middelbare school. Na de middelbare school ondersteunt Blessed Generation de jongeren waar mogelijk bij het volgen van een beroeps- of universitaire opleiding. Een goede begeleiding qua onderwijs voorkomt criminaliteit, tienerzwangerschappen en radicalisering.

Maar ook de basis moet goed zijn: het gezin en de situatie waarin het kind opgroeit. Daarom heeft Blessed Generation een outreachprogramma opgezet: kinderen krijgen steun bij het vervullen van hun basisbehoeften en ouders/verzorgers hulp bij het vinden van een baan. Zo bezoeken medewerkers de gezinnen eens per twee weken, voorzien ze de gezinnen van medische zorg, betalen ze schoolgeld voor kinderen en bieden ze ouders/verzorgers een optie om een lening af te sluiten voor de oprichting van een bedrijf of een opleiding. Door het creëren van een prettige thuissituatie wil Blessed Generation kinderen zoveel mogelijk thuis op laten groeien. En zelfs als deze hulp onvoldoende is, biedt mevrouw Fennema met haar stichting nog een oplossing. Dan wordt het kind namelijk opgenomen door Blessed Generation. Zo wonen er ook kinderen in de noodopvang en structurele opvang.

Mevrouw Fennema heeft de algemene leiding over deze instellingen en verzorgt de fondsenwerving in Nederland. Ook regelt ze de contacten met de kinderbescherming in Kenia. Al veel “Blessed Generation familieleden” hebben een opleiding afgerond, een eigen gezin en dragen nu hun steentje bij aan de maatschappij. En dat allemaal dankzij de inzet en toewijding van Ria Fennema! Blessedgeneration.nl

Fotobijschrift Lintjes 1 Links Ria Fennema, vooraan links Marinus Koopman, achter Jacob Stegenga, rechts Johannes Bosma en burgemeester Jeroen Gebben

Fotobijschrift Lintjes 2 Links burgemeester Jeroen Gebben, echtpaar Graaf – Kloosterman, de heer Van der Veen en mevrouw Hofstra-Veenstra

Relevant nieuws