Burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel hebben, op grond van artikel 10 lid 1 sub b van de Afvalstoffenverordening en artikel 5 Uitvoeringsbesluit, extra inzamelvoorzieningen voor textiel en glas aangewezen. In het aanwijzingsbesluit zijn nieuwe locaties voor boven en ondergrondse textiel en glas containers aangewezen. Hier geven we uitvoering aan het grondstoffenbeleidsplan om het voor inwoners gemakkelijker te maken afval te scheiden. Onderaan deze pagina vindt u de twee documenten die horen bij het besluit.

Bent u het er niet mee eens?

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u een bezwaarschrift sturen naar:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel|
Postbus 3
9250 AA Burgum

Zorgt u er dan wel voor dat het bezwaarschrift binnen zes weken na de dag waarop deze beschikking is verzonden bij ons binnen is. Als het bezwaarschrift te laat binnenkomt kunnen wij het niet meer behandelen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

  • uw naam, adres en ondertekening;
  • de datum van het bezwaarschrift;
  • de reden waarom u het niet eens bent met de beslissing;
  • de datum van het besluit waar u het niet mee eens bent