Burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel hebben, op grond van artikel 10 lid 1 sub b van de Afvalstoffenverordening en artikel 5 Uitvoeringsbesluit, extra inzamelvoorzieningen voor textiel en glas aangewezen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel hebben, op grond van artikel 10 lid 1 sub b van de Afvalstoffenverordening en artikel 5 Uitvoeringsbesluit, extra inzamelvoorzieningen voor textiel en glas aangewezen. In het aanwijzingsbesluit zijn nieuwe locaties voor boven- en ondergrondse textiel en glas containers aangewezen. Hier geven we uitvoering aan het grondstoffenbeleidsplan om het voor inwoners gemakkelijker te maken afval te scheiden. Naar aanleiding van bezwaarschriften zijn er een tweetal locaties gewijzigd.

Onderaan deze pagina vindt u de twee documenten die horen bij het besluit.