Wij nodigen u uit om op woensdag 4 mei aanstaande deel te nemen aan de gemeentelijke 4 meiherdenking in Burgum. Deze vindt plaats bij het monument op de begraafplaats bij de “Kruiskerk” in Burgum. De tocht van en naar de begraafplaats wordt lopend afgelegd. Aan het hoofd van de stoet zullen leden van drumband “De Marko’s” een sobere roffel slaan op omfloerste trommen.

Bij het monument wordt een sobere plechtigheid gehouden en zullen kransen en bloemen worden gelegd op de graven van militaire en burgerslachtoffers. Aansluitend aan de landelijke 4 meiherdenking, wordt om 20.00 uur een moment van stilte in acht genomen. Ge Rotaryclub Burgum, Muziekvereniging Legato, leerlingen van de Burgumer basisscholen en leden van scouting “De Twirre” verlenen medewerking aan de herdenking.

De tocht naar de Kruiskerk is vanaf het parkeerterrein van Glinstra State, ingang Freerk Bosgraafstraat in Burgum. Om 19.15 uur precies zet de stoet zich in beweging. Neemt u deel aan de tocht, wilt u die dan in stilte afleggen?

In verband met de herdenkingsplechtigheid vragen wij u van 18:00 tot plm. 21:00 uur de vlag halfstok uit te steken.

Het gemeentebestuur van Tytsjerksteradiel
Bestuur Vereniging voor Dorpsbelangen Burgum